Komenda Powiatowa Policji w Bartoszychach - Kontakt - Komenda Powiatowa Policji w Bartoszycach

 

Komenda Powiatowa Policji

w Bartoszycach

 

ul. Warszawska 9

11-200 Bartoszyce

tel. 47 732 12 00
fax. 47 732 12 05
 
 
Stanowisko Kierowania 
 
e mail:
 
komendant@bartoszyce.ol.policja.gov.pl
 
                                  
Telefony kontaktowe:
 
alarmowy:  112
 
 
 
Sekretariat Komendanta Powiatowego:
 (47) 732 12 11 fax (47) 732 12 15
 
Komisariat Policji w Górowie Iławeckim:
(47) 732 13 40, fax (47) 732 13 45
 
Posterunek Policji w Bezledach:
(47) 732 13 80. fax (47) 732 13 75
 
Posterunek Policji w Bisztynku:
(47) 732 15 81 fax (47) 732 15 75
 
Posterunek Policji w Sępopolu
(47) 732 11 51 fax (47) 732 11 55
  
Godziny pracy :
 
0730 - 1530
 
całodobowo pełniona jest służba dyżurna