Wydział Kryminalny - Komenda Powiatowa Policji w Bartoszycach

Wydział Kryminalny

Wydział Kryminalny
Komendy POwiatowej Policji w Bartoszycach

ul. Warszawska 9
11-200 Bartoszyce
sekretariat: 47 73 212 30
fax.  47 73 212 35
 

Naczelnik Wydziału

nadkom. Daniel Pejłachowski

tel. 47 73  212 31

Zastępca Naczelnika Wydziału

kom. Piotr Czaplak

tel. 47 73 212 32