Zespół ds. Dyscyplinarnych i Kadr - Komenda Powiatowa Policji w Bartoszycach

Zespół ds. Dyscyplinarnych i Kadr

Zespoł ds. Dyscyplinarnych i  kadr
Komendy POwiatowej Policji w Bartoszycach


sekretariat tel (89) 762 82 11

Specjalista Zespołu
ds. Dyscyplinarnych i Kadr

nadkom. Monika Łunio
tel. (89) 762 82 25

Agata Pilska - Stasal