Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Bartoszyce/Bisztynek: Debata społeczna z myślą o bezpieczeństwie seniorów

Debata jest formą komunikowania się Policji ze społeczeństwem. Jej celem jest zdiagnozowanie potrzeb i oczekiwań społeczności lokalnej w zakresie poprawy bezpieczeństwa oraz wypracowania rozwiązań, które wpłyną na poprawę poczucia bezpieczeństwa mieszkańców powiatu.

W środę, (11.12.19r.), w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bisztynku odbyła się debata społeczna poświęcona 2 tematom: „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ – możliwości jakie daje Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa i aplikacja Moja Komenda”, oraz „Bezpieczny Senior”. W debacie uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych z powiatu bartoszyckiego, gminy i miasta Bisztynek, a także dzielnicowi z Bisztynka jak i seniorzy, którym debata była dedykowana. Seniorzy dowiedzieli się jak krok po kroku korzystać z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Nie brakowało zainteresowania, a tym samym pytań i dyskusji na temat tego narzędzia komunikacji policji ze społeczeństwem. „Bezpieczny Senior” to szeroki temat. Rozmowy rozpoczęto od bezpieczeństwa seniorów w ruchu drogowym. Z uwagi na to, że osoby w wieku 60 + były w minionym roku sprawcami około 25% wypadków powodowanych przez pieszych i rowerzystów, temat ich bezpieczeństwa nabiera szczególnego znaczenia. Seniorzy usłyszeli, że należy przestrzegać przepisów ruchu drogowego i stosować zasadę szczególnej ostrożności. Uczestnikom debaty przypomniano o obowiązku noszenia odblasków, które poprawiają bezpieczeństwo. Uczestnicy debaty otrzymali opaski odblaskowe. Kolejne rozmowy dotyczyły oszustw metodami socjotechniki. Seniorzy usłyszeli, że nadal zdarzają się przypadki oszustw „na wnuczka”, czy „policjanta”, dlatego warto pamiętać, że nie należy nikogo telefonicznie informować ile mamy pieniędzy w domu, czy w banku. Nie należy też ulegać presji czasu podejmując finansowe decyzje Jeżeli ktoś dzwoniąc podaje się za potrzebującego pieniędzy członka rodziny, należy zweryfikować tą informację. Seniorzy usłyszeli też, że policjanci NIGDY nie proszą o pieniądze i nie informują o prowadzonych przez siebie sprawach telefonicznie. Najprościej ustrzec się przed tego typu oszustem kończąc rozmowę w momencie, gdy rozmówca powie, że jest policjantem, czy innym funkcjonariuszem i poprosi o pieniądze. Z uwagi na to, że w ostatnim czasie coraz częściej mówi się o nadużyciach przy zawieraniu różnego rodzaju umów podpisywanych podczas pokazów sprzętu, czy umów podpisywanych w domu, poinformowano seniorów, co zrobić gdy okaże się, że podpisali niekorzystną dla siebie umowę. Policjantka podkreśliła, że w ciągu 14 dni, każdy ma prawo na odstąpienie od umowy zawartej poza siedzibą sprzedawcy i nie ponosi z tego tytułu żadnych kosztów. Działania osób, które wykorzystują seniorów do podpisywania niekorzystnych umów mogą też wypełniać znamiona przestępstwa wówczas taką sprawą zajmą się kryminalni.

  • debata społeczna w Bisztynku
  • debata społeczna w Bisztynku
  • debata z seniorami
  • dzielnicowi z Bisztynka na debacie społecznej
  • policjantka wyjaśnia jak korzystać z KMZB
  • prezentowany spot promujący aplikację Moja Komenda
  • rozmowy o bezpieczeństwie rowerzystów
  • rozmowy o KMZB w czasie debaty społecznej
  • seniorzy uczestniczący w debacie społecznej
  • uczestnicy debaty społecznej w Bisztynku